Emblematische voorstelling: Autor ego audendi [Ick raed en porr u om te wagen]