Copy van een seecker boecxken dat onlanckx is uut ghegaen, trackterende van een miraeckel oft spectakel, dat te Amsterdam gheschiet is ... voor die deure van Reynier Paeu borgemeester van Amsterdam ... En oock van die valsche munters waer van twee ... die hoofden sijn af ghehouwen
12 25 50 100
8 assets