Gheboden ende uytgheroepen ... den 18. october. 1701: Alsoo die van het lijnendraeyers ambacht hadden te kenne ghegheven dat het selve ambacht soo door processen als anderssints merckelijck was ten achteren ghegaen, ende dat sy met groote moeyte het selve in staet conden houden ...
Inventaris nr. E 18497:1701,0021