Emblematische voorstelling: Ut lapsu graviore ruant [Om soo veel swaerder val in't laetst te mogen vallen]