Almanach, ofte: Oprechten Nederlantschen hemel-meter voor het jaer ons Heeren Jesu-Christi ghemaeckt en gecalculeert op den Meridiaen van Ghendt, ende alle de omliggende steden en landen
12 25 50 100
14 assets