Emblematische voorstelling: Quò tendis? [Waer wilt ghij henen gaen, wat is daerghij nae tracht?]