De Dorpschoolmeester / ten tyde van Maria Theresia ? / Een tafereel.
18 assets