Consciencestoet 1912: Verbroedering Jacob van Artevelde, bazuinblazers en standaarddragers