Gheboden ende uytgheroepen ... den 9. december 1701: Ter oorsaecke soo ... daghelijcksche defraudatien van ... vee-accyse, ... schaede de welcke de supposten van het beenhouwers ambacht daghelijckx komen te lijden ...
Inventaris nr. E 18497:1701,0026