Emblematische voorstelling: Princeps subditorum incolumitatem procurans [Een vorst ijverend voor het heil van zijn onderdanen].