Puncten ende articulen, wat die van de stadt Ellenboghen vanden heer generael vanden Beyerschen leger hebben begheert, ende wat puncten men hun heeft gheaccordeert, daer op sy hen hebben over ghegeven ... eerst ghedruckt den 4 iunii 1621
12 25 50 100
8 assets

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.