Verhael van des keysers legher, de welcke de stadt ende casteel Schitnauw, in Hongharijen belegert heeft, door den generael graeff van Bucquoy ... nu eerst ghedruckt den 11 junii 1621
12 25 50 100
8 assets