Emblematische voorstelling: Improbitas subigit rectum [De boosheyt worpt ter neer den goeden man oprecht]