Emblematische voorstelling: Infestis tutamen aquis [In't water verbolgen bescherm]