Gheboden ende uytgheroepen ... den 11. november. 1701: Alsoo ... aen de thien vry arbeyders van de Vrydaeghsche Marckt alleenelijck ... het werken van alle goederen, die ... in publiek uyt-roepen worden verkocht ...
Inventaris nr. E 18497:1701,0025