[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0175.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Sluiting der barreelen
Uitvaardigende instantie: Provincie Antwerpen
Persoonsnaam: Schramm
Ondertekenaar: Der Präsident der Zivilververwaltung für die Provinz Antwerpen, Schramm
Drukker: E. De Coker
Taal: Duits, Nederlands