[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0028.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Belasting op het Roerend Vermogen
Uitvaardigende instantie: Beheer der registratie en domeinen
Taal: Nederlands