[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0183.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Verordening betreffende aangifte van stapels vuurvaste steen
Persoonsnaam: von Huene
Ondertekenaar: De Gouverneur, Generaal der Infanterie von Huene
Drukker: Staatsdrukkerij N733
Taal: Duits, Nederlands, Frans