[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0081.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Verordening betreffende de benuttiging van de aardappelen
Persoonsnaam: von Zwehl
Ondertekenaar: Der Generalgouverneur in Belgien, General der Infanterie von Zwehl
Drukker: Staatsdrukkerij N 1172
Taal: Duits, Nederlands, Frans