[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0016.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Ruiming van waterloopen 1917
Uitvaardigende instantie: Provincie Antwerpen
Persoonsnaam: Schramm
Straatnaam: Kleine Markt 13, Antwerpen
Ondertekenaar: Der Präsident der Zivilververwaltung Schramm
Drukker: Jules De Winter
Taal: Duits, Nederlands