[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0049.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Bekendmaking
Uitvaardigende instantie: Zivilververwaltung
Persoonsnaam: Schramm
Ondertekenaar: Der Präsident der Zivilververwaltung Schramm
Taal: Duits, Nederlands