[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0118.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Verordening houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogsekonomie uitgevaardigde Verordeningen
Persoonsnaam: von Falkenhausen
Ondertekenaar: Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Falkenhausen
Drukker: Staatsdrukkerij N1000
Taal: Duits, Nederlands, Frans