[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0058.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Verordening betreffende de inbeslagneming van honden
Persoonsnaam: von Falkenhausen
Straatnaam: De Coninckplein 4
Ondertekenaar: Der Generalgouverneur in Belgien, Generaloberst Freiherr von Falkenhausen
Drukker: Staatsdrukkerij N1255
Taal: Duits, Nederlands, Frans