[Verzameling van Belgische en Duitsche oorlogsplakkaten, 1914-1918] EHC_K86950_4_2016_0162.tif
12 25 50 100
329 assets
Inventaris nr. K 86950 doos 4
Titel: Bekendmaking
Uitvaardigende instantie:Oelzentrale Belgien
Persoonsnaam: Brinckman
Ondertekenaar: Die Oelzentrale in Belgien, Brinckman
Drukker: Staatsdrukkerij N818
Taal: Duits, Nederlands, Frans