Emblematische voorstelling: Musicam Diis curae esse [De goden stellen de muziek op prijs].