Portret van keizer Volusianus, die regeerde 251-253 (sleutelblok)