Emblematische voorstelling: Monstrans regibus astra viam [De Coningen den wech de sterren wiisen]