Gheboden ende uytgheroepen ... den 5 julij. 1703: Alsoo ... soodanighe groote quantiteyt witte bieren moeten worden ghevoert, dat het onmoghelijck is aen die van de bier-cruyders natie, sulckx den selfden dag te volbrenghen ...

Hanteer steeds een juiste bronvermelding bij gebruik van deze download. U vindt deze bronvermelding door te klikken op het kopje 'Rechten' onder de gegevens die bij het mediabestand wordt getoond. Indien u dit beeld gebruikt in een publicatie, ontvangt de betrokken instelling graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.