Tafelen van interest, midtsgaders de constructie der selver
12 25 50 100
45 assets