Ontwerp voor de bekroning van het hoogaltaar van de Antwerpse jezuïetenkerk (?)