affiches range 34 Theater Heerengracht / Ned. Operette-Gezelschap / Dir. Jac. van Bijlevelt / Sepp'l / Operette in 3 bedrijven van L. de Vriendt en L. Lambrechts / Muziek van Emiel Hullebroeck / [...] Door het Nederlandsch Operette-Gezelschap inTheater Heerengracht.
12 25 50 100
645 assets