Emblematische voorstelling: Nec verbo, nec facto quenquam laedendum [Beledig niemand, noch met woord, noch met daad].