Verhael hoe dat den koninck van Polen is ghefaellieert gheweest vermoort te wesen van een groot edelman ghenaempt Pisckarsky binnen de stadt van Warsovien ... Eerst ghedruckt den 3 meert 1621
12 25 50 100
8 assets