Emblematische voorstelling: Transfundit pasta venenum [Giet vergift van heur, te wijl sij wort gegeten]