Gheboden ende uytgheroepen ... den 4. april. 1703: Alsoo ... dat N. vander Laenen ... hem vervoordert heeft aen sekeren Nicolaes Chevalier domestique van den heere grave du Grace moetwillichlijck te infligeren eene wonde ...
Inventaris nr. E 18497:1703,0007