Gheboden ende uytgheroepen ... den 22. meert 1705.: Alsoo in't onghereet gheraeckt is sekeren prima wisselbrief van dry hondert pattacons eens op twee usos uyt bordeus getrocken ...
Inventaris nr. E 18497:1705,0004