Kosmografisch diagram: Geboortehoroscoop van Heinrich Rantzau [Henricus Rantzovius]