Specie-boeksken behelzende eene tafel van reductie van 't Vlaems courant-geld, in Vlaems wissel-geld, ... mitsgaeders vier verschillende tafels van intrest
12 25 50 100
25 assets