Articulen ende conditien ghesloten int overgheven van de stadt van Oppenheym, aen zijn excellentie den marquis Spinola
12 25 50 100
8 assets
Inventaris nr. B 17885:I,74