Balksleutel met bandwerk, wapenschild en afgebroken mascaron