Christus draagt zijn leerlingen op zijn leer te prediken