Portret van keizer Valerianus I, die regeerde 253-260 (sleutelblok)