C 34 Hendrik Conscience foto's Consciencestoet 1912: Verbroedering Jacob van Artevelde, bazuinblazers en standaarddragers
12 25 50 100
55 assets