Emblematische voorstelling: Restat ex victore Orientis [Blijft over van tgewaed des winners van heel Oosten]