Orpheus
Het Orpheusthema, "de vertwijfelde tragische speler, wiens roep om Eurydike terugkeerde tot hem zelf, toen het vertrouwen dat de grote trouw is, hem begaf..." (A.M. Hammacher, Zadkine, Amsterdam 1954) houdt Zadkine bezig sinds 1928. In de verschillende etappes wordt het instrument, de lier, steeds meer geïntegreerd in het lichaam. De aanleiding tot deze volledige integratie vond Zadkine in een stuk hout, dat aan een voortschrijdende figuur deed denken en waarvan het torso de structuur van een oude lier vertoonde. Orpheus is tot een teken in de ruimte geworden waarin een onoplosbare spanning de gecompliceerde structuur van de kunstenaar zelf weergeeft.