Het hoofdaltaar van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen