Emblematische voorstelling: Haec conscia numinis aetas [Eeuw van Godtlickheyt verwittigt]