tg_lhbr_34390_02.tif

Linked Open Data
RDF/XMLJSONTurtle

tg_lhbr_34390_02.tif

Door Conscience gemaakt afschrift van zijn brief samen met de tekst van de inkomende brief van Nicolaas Beets
Groep/individueel: Individueel
Aantal : 1
Schrijfmateriaal: Inkt
Type: Brief
Handgeschreven vs. Typoscript : Handgeschreven