Zijaanzicht van beeld van de Chaldeeuwse god Ignis (?)