Emblematische voorstelling: Fiducia concors [Eenhertig betrouwen]